Zarząd

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZPFP został wybrany 13 kwietnia 2022 roku na 3-letnią kadencję.

Ewa Bartniak

Skarbnik