Search
Close this search box.

Warunki korzystania

  1. Administratorem strony jest Mariusz Lewandowski.
  2. Narzędzia użyte do utworzenia strony mogą zapisywać i odczytywać cookies w przeglądarkach internetowych. Zasady korzystania z cookies można zdefiniować w ustawieniach przeglądarek.
  3. Wszystkie zdjęcia użyte w witrynie Okręgu Mazowieckiego ZPFP są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia podlegają ochronie z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Ich pobieranie, kopiowanie z ekranu, zapisywanie na nośnikach lokalnych, linkowanie, wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób nieprzewidziany warunkami korzystania z tej witryny wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej.
  4. W sprawie wykorzystania zdjęć w celach komercyjnych i innych proszę o kontakt w sposób podany w witrynie.
  5. Okręg Mazowiecki ZPFP ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość, dokładność, aktualność, kompletność prezentowanych informacji. Prezentowany materiał ma charakter informacji ogólnej i nie stanowi wiążącej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji bez uprzedniego kontaktu osobistego z administratorem lub zarządem Okręgu Mazowieckiego ZPFP.
  6. Witryna wymaga regularnej konserwacji i aktualizacji, co może wiązać się z przerwami w dostępności. Przerwy te nie są regularne, ani nie można przewidzieć, ile będą trwać.
  7. W tekstach dostępnych w witrynie mogą losowo pojawić się błędy typograficzne czy literówki w nazwiskach. Nie jest to działanie zamierzone i nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. W takiej sytuacji prosimy o wiadomość, a błąd zostanie szybko poprawiony.
  8. Administrator strony podejmuje wszelkie możliwe działania w celu weryfikacji publikowanych linków do innych stron, praktyka jednak dowodzi, że nie zawsze jest możliwe wychwycenie zmian czy złośliwych przekierowań. Musimy zastrzec, że Okręg Mazowiecki ZPFP ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za działanie linków do stron trzecich. W razie wystąpienia problemów, prosimy o kontakt.
  9. Okręg Mazowiecki ZPFP i administrator strony zastrzegają sobie prawo do wyłączenia niniejszego serwisu w dowolnej chwili.