Związek Polskich Fotografów Przyrody
Okręg Mazowiecki

ZPFP to największe w Polsce stowarzyszenie fotografów przyrody