Search
Close this search box.

Fotograf Roku 2023

W konkursie wzięło udział 47 osób z Okręgu Mazowieckiego. Do konkursu zakwalifikowano 939 zdjęć, spośród których jury w składzie:

nagrodziło zdjęcia pokazane w tej galerii. Lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów i autorek znajduje się poniżej.

W tym roku jurorzy w 9 kategoriach konkursowych przyznali 6 pierwszych miejsc, 5 drugich, 4 trzecie i 13 wyróżnień. Kategoria dodatkowa w tej edycji konkursu miała nazwę „Wiatr”. 

Partnerem Głównym wystawy pokonkursowej i wręczenia nagród oraz sponsorem nagrody Grand Prix i Nagród Publiczności jest firma AMS S.A.

Sponsorem nagród dla osób nagrodzonych i wyróżnionych jest firma Fotoforma.

Gospodarzem wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej jest Dom Kultury KADR w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Lista autorów i autorek zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Fotograf Roku 2023 Okręgu Mazowieckiego ZPFP

Grand Prix Rafał Wyszyński
Nagroda Publiczności Magdalena Oksańska Urszula Frydrych
Impresje
I miejsce Bogdan Michalak
II miejsce Sławomir Kotara
III miejsce Ewa Kacperek
Wyróżnienie Janusz Jeziorski
Wyróżnienie Wojciech Smółkowski
Inne zwierzęta
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Ewa Kacperek
III miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
Wyróżnienie Urszula Frydrych
Wyróżnienie Jacek Sowiński
Kompozycja i forma
I miejsce Anna Lasocka
II miejsce Wojtek Smółkowski
III miejsce Irek Graff
Wyróżnienie Hanna Skarzyńska
Wyróżnienie Hanna Żelichowska
Krajobraz
I miejsce Bożena Starzyńska
II miejsce Sławomir Kotara
III miejsce Elżbieta Rogaczewska
Wyróżnienie Agnieszka i Włodek Bilińscy
Ptaki
I miejsce Wojtek Smółkowski
II miejsce Roman Korlaga
Wyróżnienie Jan Wójcicki
Wyróżnienie Beata Kiljan
Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty
Wyróżnienie Ewa Siwiecka
Wyróżnienie Leszek Nowak
Ssaki
I miejsce Rafał Wyszyński
Świat w naszych rękach
Wyróżnienie Urszula Frydrych
Wiatr
Wyróżnienie Katarzyna Majewska