Search
Close this search box.

Fotograf Roku 2022

W konkursie wzięły udział 42 osoby z Okręgu Mazowieckiego. Do konkursu zakwalifikowano 987 zdjęć, spośród których jury w składzie Małgorzata Pawelczyk (przewodnicząca), Waldemar Siatka, Janusz Wojcieszak i Jerzy Maśkiewicz nagrodziło zdjęcia pokazane w tej galerii. Lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów i autorek znajduje się poniżej. Obok prezentacja w formie pokazu wideo z muzyką — materiał przygotowany przez Mariusza Lewandowskiego.

Do pobrania lub przejrzenia udostępniamy katalog PDF nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć przygotowany przez Witka Gorzelskiego.

 

Lista autorów i autorek zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Fotograf Roku 2022 Okręgu Mazowieckiego ZPFP

Grand Prix Sławomir Kotara
Nagroda Publiczności Wojciech Bronowski
Dzikie miasto
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Wojciech Bronowski
III miejsce Urszula Frydrych
Wyróżnienie Wojciech Bronowski
Wyróżnienie Janina Godlewska-Gorczyca
Impresje
I miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
II miejsce Bogdan Michalak
III miejsce Robert Toczewski
Wyróżnienie Monika Dyner
Wyróżnienie Urszula Frydrych
Inne zwierzęta
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
III miejsce Urszula Frydrych
Wyróżnienie Agnieszka i Włodek Bilińscy
Wyróżnienie Leszek Nowak
Kompozycja i forma
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Urszula Frydrych
III miejsce Urszula Frydrych
Wyróżnienie Agnieszka i Włodek Bilińscy
Wyróżnienie Bogdan Michalak
Krajobraz
I miejsce Sławomir Kotara
II miejsce Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
III miejsce Ewa Bartniak
Wyróżnienie Ewa Bartniak
Wyróżnienie Przemysław Jośko
Ptaki
I miejsce Jan Wójcicki
II miejsce Hanna Żelichowska
III miejsce Urszula Frydrych
Wyróżnienie Wojciech Bronowski
Wyróżnienie Bogdan Michalak
Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Przemysław Jośko
III miejsce Ewa Bartniak
Wyróżnienie Grażyna Kołodziejczyk-Zając
Wyróżnienie Elżbieta Wiśniewska
Ssaki
I miejsce Krzysztof Foryszewski
II miejsce Krzysztof Dragan
III miejsce Roman Korlaga
Wyróżnienie Beata Kiljan
Wyróżnienie Robert Toczewski
Świat w naszych rękach
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Leszek Nowak
III miejsce Andrzej Kozak
Wyróżnienie Paweł Szadkowski
Wyróżnienie Hanna Żelichowska