Search
Close this search box.

Fotograf Roku 2020

Konkurs Fotograf Roku 2020 został ogłoszony 9 grudnia 2019 roku, zdjęcia można było wysyłać najpóźniej do 20 lutego 2020. W konkursie wzięło udział 49 osób z Okręgu Mazowieckiego. Do konkursu zakwalifikowano 1201 zdjęć, spośród których jury nagrodziło zdjęcia pokazane w tej galerii. Lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów i autorek znajduje się poniżej. Obok prezentacja i omówienie wyników — materiał przygotowany przez Irka Graffa oraz katalog PDF nagrodzonych prac przygotowany przez Witka Gorzelskiego.

 

Lista autorów i autorek zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Fotograf Roku 2020 Okręgu Mazowieckiego ZPFP

Impresje
I miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
II miejsce ex aequo Urszula Frydrych
II miejsce ex aequo Anna Lasocka
Wyróżnienie Robert Toczewski
Wyróżnienie Wojciech Smółkowski
Inne zwierzęta
I miejsce Konga Wróblewska
II miejsce ex aequo Agnieszka i Włodek Bilińscy
II miejsce ex aequo Agnieszka i Włodek Bilińscy
III miejsce ex aequo Robert Przybysz
III miejsce ex aequo Anna Lasocka
Wyróżnienie Wojciech Smółkowski
Kompozycja i forma
I miejsce Katarzyna Ciesielska-Faber
II miejsce Robert Przybysz
III miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
Wyróżnienie Piotr Buda
Wyróżnienie Janusz Kaczmarczyk
Krajobraz
I miejsce Wiesław Kościukiewicz
II miejsce Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
III miejsce Robert Gondek
Wyróżnienie Wojciech Smółkowski
Wyróżnienie Janusz Jeziorski
Ptaki
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Rafał Wyszyński
III miejsce Bogdan Michalak
Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty
I miejsce Przemysław Jośko
II miejsce Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
III miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
Wyróżnienie Katarzyna Ciesielska-Faber
Ssaki
I miejsce Urszula Frydrych
II miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
III miejsce ex aequo Urszula Frydrych
III miejsce ex aequo Agnieszka i Włodek Bilińscy
Świat w naszych rękach
I miejsce Janina Godlewska-Gorczyca
II miejsce Michał Zabokrzecki
III miejsce Agnieszka i Włodek Bilińscy
Wyróżnienie Robert Gondek
Woda
I miejsce ex aequo Agnieszka i Włodek Bilińscy
I miejsce ex aequo Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
III miejsce Kinga Wróblewska
Wyróżnienie Robert Toczewski